ZLOMENINY ŽEBER (NALOMENÍ, NARAŽENÍ) JSOU MNOHEM ČASTĚJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE


DOCHÁZÍ K NIM VĚTŠINOU PŘI DOPRAVNÍCH NEHODÁCH, PRACOVNÍCH ÚRAZECH, ÚRAZECH PŘI SPORTU NEBO V DOMÁCNOSTI

ČASTĚJI U STARŠÍCH OSOB A U PACIENTŮ S RŮZNÝMI ONEMOCNĚNÍMI KOSTÍ (OSTEOPORÓZA)

V MAĎARSKU JE ROČNĚ ZAZNAMENÁNO CCA 25 000–30 000 ZLOMENIN ŽEBER
V PŘÍPADĚ ZLOMENÍ ŽEBRA NA DVOU MÍSTECH DIAGNOSTIKUJEME TZV. BLOKOVOU ZLOMENINU, POKUD JE ŽEBRO ZLOMENÉ NA VÍCE MÍSTECH, HOVOŘÍME O SÉRIOVÉ ZLOMENINĚ
Hospitalizace (v cca 20 % případů) je nutná především u starších pacientů nebo u blokových či sériových zlomenin (cca 3 %).

ZHRUBA KAŽDÝ PÁTÝ POSTIŽENÝ MUSÍ BÝT HOSPITALIZOVÁN

DÁLE